Kompleksowa obsługa kadrowo płacowa

04 lutego

Dział kadr to jeden z najważniejszych działów w firmie. To od niego zależy kto pracuje w danej firmie, kiedy zostaną naliczone wypłaty czy urlopy. Często jest tak, że przedsiębiorstwo dysponuje swoim własnym działem, jednak coraz częściej spotykamy się z tym, że obsługa kadrowo płacowa jest zlecana zewnętrznym podmiotom. Nie ma w tym nic dziwnego, każde rozwiązanie jest dobre, aby firma funkcjonowała prawidłowo.

Do głównych zadań osób odpowiedzialnych za obsługę kadrowo płacową należy:

- zatrudnianie pracowników, zbieranie danych osobowych, przygotowywanie umów, kierowanie pracowników na badania lekarskie, rejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,

- odejścia pracowników, przygotowanie dokumentów związanych z wypowiedzeniem, przygotowanie świadectw pracy dla odchodzących pracowników, wyliczenie ekwiwalentu za urlop oraz innych należności, wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS,

- rozliczanie czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy pracowników w systemie kadrowo-płacowym w dowolnym systemie czasu pracy, monitorowanie uprawnień i limitów urlopowych pracowników, ewidencjonowanie nieobecności pracowników, monitorowanie limitów określonych przepisami prawa, generowanie raportów w formacie i terminach uzgodnionych z klientem,

- prowadzenie teczek pracowniczych,

- naliczanie wynagrodzeń pracownikom, weryfikacja miesięcznych danych płacowych oraz naliczenie listy płac, sporządzanie listy płac w terminach oraz formatach uzgodnionych z klientem, rozliczanie zajęć komorniczych na wynagrodzeniach, 

- przygotowywanie miesięcznych pasków płacowych

- przygotowywanie informacji podatkowej,

- raporty płacowo kadrowe.

To tylko nieliczne zadania działu kadr. Każde z tych zadań wymaga ogromnej wiedzy. Obsługa kadrowo płacowa nie jest możliwa bez wykwalifikowanej kadry, która zdobywa wiedzę non stop, śledząc aktualizacje w kodeksach pracy. 

Decydując się na założenie firmy, koniecznie musimy wziąć pod uwagę, aby wszystkie sprawy związane z kadrami i płacami powierzyć profesjonalistom. Tylko wtedy mamy pewność, że cała dokumentacja prowadzona jest solidnie i nie spotka Nas żaden przykry wypadek związany z którymś z naszych pracowników. 


Zobacz również

0 komentarze

Pisząc komentarz na blogu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych.

Facebook

Instagram