Upadłość konsumencka - jak sobie z nią radzić?

19 lipca

Czasy pandemii sprawiły, że wielu z nas utraciło część swojego dochodu, co z kolei doprowadziło do znacznie oszczędniejszego trybu życia. Po wielu miesiącach pandemii przyszedł okres wysokiej inflacji czego wynikiem jest fakt, że część osób ledwo wiąże koniec z końcem. Coraz częściej słyszy się o upadłości konsumenckiej. Co to tak naprawdę znaczy i jak sobie z tym radzić?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest częściowe lub pełne oddłużenie osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań finansowych i która nie może skorzystać z innych form oddłużenia, takich jak na przykład restrukturyzacja.

Celem rozpoczęcia postępowania upadłościowego, konieczne jest złożenie przez zainteresowaną osobę w sądzie upadłościowym wymaganych dokumentów. Należą do nich między innymi takie dokumenty:

- wykaz posiadanego majątku,

- wyszczególnienie wierzycieli,

- wykaz dłużników konsumenta,

- wykaz postępowań toczących się względem konsumenta,

- informacje, dowody w obrębie zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- dowody potwierdzające zdarzenia powodujące upadłość, np. dokumentacja medyczna wykazująca nagłą chorobę.

Po złożeniu wszystkich dokumentów Sąd bada, czy nie ma powodów do oddalenia wniosku o upadłość. Wkrótce potem, po pozytywnym rozpatrzeniu dowodów, następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie syndyka i sporządzenie planu spłaty zadłużenia trwającego do 5 lat. Upadły zobowiązany jest do realizacji planu spłaty, a syndyk ma za zadanie sprzedać majątek dłużnika. Po wypełnieniu planu spłaty, dłużnik staje się wolny od długów.

Cała procedura jest czasochłonna i po części trudna do realizacji dlatego warto tego typu problemy przekazać profesjonalistom takim jak www.oglosupadlosckonsumencka.pl/, którzy znają się na przepisach i doskonale pokierują naszą sprawę w odpowiednich urzędach. Zespół doświadczonych prawników pomoże nam i pokieruje nas na właściwe tory, dzięki czemu oszczędzimy sobie czasu oraz nerwów. 

Zobacz również

0 komentarze

Pisząc komentarz na blogu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych.

Facebook

Instagram